x

003 ...
  • zagranica

Profile ekspertki:

O ekspertce

UE, ekonomia, biznes, lobbing, finansowanie przedsiebiorstw, start-up, crowdfunding, fintech. Pracuje jako starszy doradca ds. europejskich oraz Project Manager w EUROCHAMBRES, Europejskim Stowarzyszeniu Izb Przemyslowo-Handlowych. Skupiam sie na finansowaniu przedsiebiorstw z roznych zrodel, podatkach dla przedsiebiorstw, Europe 2020, analizujac wplyw UE na srodowisko biznesu. Jestem jednym z glownych przedstawicieli EUROCHAMBRES ds. ekonomiczno-finansowych prezentujac opinie podczas spotkan eksperckich oraz waznych wydarzen politycznych (konferencje Prezydencji Rady, Brussels Tax Forum, SME Finance Forum, EU-Turkey Chamber Forum II, European Institute of Public Administration, European Bank Coordination “Vienna” Initiative, AER, ECN Crowdfunding Convention, SME Europe of the EPP, konferencje, seminaria i warsztaty Komisji Europejskiej). W mojej pracy wspolpracuje z izbami przemyslowo-handlowymi, instytucjami europejskimi, EFI, EBI, posrednikami finansowymi, stalymi przedstawicielstwami, think tankami, przedsiebiorcami i naukowcami. Moje poprzednie doswiadczenie zawodowe obejmuje BEPA Bureau of European Policy Advisers- cialo doradcze prezydenta Komisji Europejskiej, Stiftung Wissenchaft und Politik- think tank Bundestagu oraz Shared Services Center MAN Group. Edukacje zdobylam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UE, ekonomia; magister), Aalborg University (UE, nauki polityczne, rynki pracy; magister) oraz College of Europe w Brugii (UE, biznes, legislacja; magister).