x

502 ...
  • opolskie

O ekspertce

Przedsiębiorczyni specjalizująca się w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet i osób w wieku 50+. Ekspertka z zakresu opracowania strategii rozwoju metodą ZOPP (Ziel Orientierte Projekt-Plannung / Planowania Strategicznego Ukierunkowanego na Cel), którą opanowała podczas pracy jako asystentka naukowa w Fundacji im. Friedericha Eberta. Prowadząca szkolenia nt. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym w projektach finansowanych ze środków publicznych (europejskich i krajowych). Fanka rewitalizacji społecznej w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne. Koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu (2015-2016). Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.