x

607 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Polska socjolożka, feministka i nauczycielka akademicka. Wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielka Nieformalnej Grupy Łódź Gender i współorganizatorka łódzkiej Manify.  Aktywistka lokalna, brała udział w pracach nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego w Łodzi.

Doktorat pt. Stereotypizacja ról kobiecych w perspektywie praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy obroniła w 2000. Autorka wielu artykułów z dziedziny gender studies, m.in. o wykluczeniu ze względu na płeć i orientację seksualną, problemach rodzin niepełnych, wizerunkach kobiet i mężczyzn w mass mediach, feminizacji ubóstwa i pozycji kobiet na rynku pracy. Redaktorka książki Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 była kandydatką Partii Zieloni.

Wystąpienia