x

Izabela Baran-Lewandowska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

604 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Dr nauk farmaceutycznych – praca doktorska dotyczyła zjawiska importu równoległego leków w Polsce; obiektywna i kompleksowa analiza tego zjawiska