x

504 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor nauk politycznych, specjalizuję się w filozofii politycznej oraz historii opozycji antykomunistycznej. Szczególnie interesuje mnie postać Jacka Kuronia, na temat którego napisałam doktorat. Oprócz tego, zajmowałam się PR-em pracując w biurach prasowych instytucji publicznych, oraz reklamą w mediach papierowych. Obecnie rozszerzam swoje horyzonty pracując w branży e-commerce.