x

503 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Księgowa z 15 doświadczeniem. Od 2012 roku ściśle współpracująca z NGO-sami. Specjalistka do spraw księgowości organizacji pozarządowych, w tym w zakresie rozliczania projektów unijnych, grantów , dotacji. W 2013 roku współpracowała przy audycie dwóch projektów unijnych ( POKL). Doradca księgowy sektora NGO oraz trener w tym zakresie. Wieloletnia główna księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Od 2016 roku wykładowca przedmiotów zarządzania na studiach podyplomowych ” Menager w edukacji” w PWSNS w Gdyni.