x

603 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam certyfikat terapeuty poznawczo – behawioralnego. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Prowadzę diagnozę i terapię indywidulaną dzieci i dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń afektywnych i lękowych. Biorę udział w programie leczenia depresji E-COMPARED.