x

Joanna Grzymała-Moszczyńska

Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Partia Razem

503 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, trenerka antydyskryminacyjna. Zajmuje się kwestiami związanymi z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji. W latach 2010-2011 członkini zespołu realizującego projekt badawczy pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne”. Współautorka książki „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci i młodzieży”. Koordynatorka projektu „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, współautorka raportu końcowego. Obecnie prowadzi badania poświęcone interwencjom psychologicznym mającym na celu redukcję uprzedzeń wobec uchodźców oraz badania poświęcone motywacji do zaangażowania w aktywizm. Często prowadzi warsztaty wrażliwości kulturowej dla nauczycieli i nauczycielek oraz osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które pracują z dziećmi należącymi do mniejszości etnicznych oraz dziećmi z doświadczeniami migracyjnymi. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Spółdzielni „Ogniwo” w Krakowie. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polską Akademią Umiejętności oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.