x

Joanna Paliwoda

Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

690 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Prowadzę portale: www.lodz.info-migrator.pl (adresowany do migrantów w Łodzi) oraz www.ekspert.info-migrator.pl (adresowany do osób i podmiotów pracujących w obszarze realizacji polityki integracyjnej – urzędów administracji centralnej i samorządowej, migrantów, organizacji pozarządowych, dziennikarzy). Uczestniczę w projektach, których celami są: wsparcie migrantów (w tym osób w trakcie procedury azylowej lub objętych ochroną), wsparcie podmiotów realizujących politykę migracyjną i integracyjną na szczebli lokalnych, badania potencjału gmin w ww. zakresach.