x

720 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Założycielka Feminoteki – w latach 2001-2005 – pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej księgarni feministycznej, a od 2005 roku przekształconej w fundację. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo; trenerka antydyskryminacyjna i genderowa. Współorganizatorka Mia100Kobiet w 2001 i 2002 roku, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Lauretka „Złotego Telefonu” – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom, które szczególnie przyczyniły się do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych.

Współautorka i współredaktorka publikacji Polityka a płeć wydanej przez Fundację im. H. Bölla w Polsce (Warszawa 2006) oraz raportu Polityka równości płci. Polska 2007 wydanego przez UNDP (część poświęcona wdrażaniu gender mainstreaming w środkach masowego przekazu). Współredaktorka publikacji Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy (Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008); Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. Raport (część poświęcona przemocy wobec kobiet, Fundacja Feminoteka, 2009); raport poświęcony dyskryminacji w edukacji i mediach publicznych Brak misji na wizji i wizji w edukacji (Fundacja Feminoteka, 2009); Po co nam równość płci w edukacji.

W latach 2007-2008 prowadziła razem Krystianem Legierskim audycję „Lepiej późno niż wcale” poświęconą problematyce równościowej, genderowej i feministycznej w Tok FM. W latach 2013-2014 współprowadziła audycję „Dość przemocy” w radiu TOK FM.

Wystąpienia