x

502 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Stypendystka programu wymiany bilateralnej UW, prowadziła badania w Belgii na Universite Catolique de Louvain-La-Neuve. W ramach stypendium programu Erasmus studiowała na Universite di Carlo Bo w Urbino we Włoszech. W Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziła projekty badawcze i zajmowała się tematyką rynku pracy w kontekście starzenia się społeczeństw. Kierowniczka działu projektów i koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej w Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego.

Wystąpienia