x

Jolanta Budzowska

Budzowska Fiutowski i Partnerzy.Radcowie Prawni

12 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Radca prawny, partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy.Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie. Została wpisana na listę radców prawnych w 1996 roku.
Od lat zajmuje się sprawami cywilnymi w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych w historii polskiego sądownictwa.
Była i jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych pacjentów w kilkudziesięciu procesach cywilnych toczących się przed Sądami między innymi w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Legnicy, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie. Od 2009 roku mec. Budzowska jest z ramienia Polski członkiem Zarządu międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia: Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers * (POEPIL) z siedzibą w Birmingham w Anglii. Od 1 stycznia 2012 roku jest członkiem powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.
W styczniu 2014 roku została zaproszona przez Krajową Radę Radców Prawnych do zespołu ds. odpowiedzi na konsultację Rady Europy w przedmiocie przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jako radca prawny specjalizujący się w szeroko pojętym prawie medycznym była i jest pełnomocnikiem osób skarżących w kilku sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Będąc od 2014 roku członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia The Association of Personal Injury Lawyers * (APIL) z siedzibą w Nottingham nieustannie promuje i rozwija wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego na rzecz osób poszkodowanych.
Jest autorką szeregu komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach jak również własnych publikacji i wykładów na ten temat.

Wystąpienia