x

...
  • Aglomeracja Warszawska
  • mazowieckie
  • Polska
  • Warszawa

O ekspertce

Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt metodą WenDo (Akademia Treningu WenDo)

Trenerka antydyskryminacyjna (Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej) 

Ekspertka przeciwprzemocwowa (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie II stopnia)

Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy (Instytut Psychologii Zdrowia).

Wiceprezeska fundacji Feminoteka, dyżurantka telefonu antyprzemocowego, prowadzi szkolenia i warsztaty, zajmuje się wolontariatem.


Członkini fundacji Droga Kobiet, której działalność skupia się na przeciwdziałaniu przemocy wobec uchodźczyń i migrantek