x

509 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Zrobiłam doktorat z edytorstwa naukowego – opracowałam krytycznie do druku XVII-wieczny poemat. Jako że chleba z tego nie ma, zajęłam się – z dobrym skutkiem – redakcją i korektą książek innych. Po drodze napisałam podręcznik do języka polskiego (szkoły ponadgimnazjalne, Operon).