x

663 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Jestem uczestniczką filologicznych studiów doktoranckich UG. Wcześniej studiowałam filmoznawstwo w ramach filologii polskiej oraz filozofię na tej samej uczelni. Od 2010 roku należę do zespołu redaktorek naukowych periodyku „Panoptikum” figurującego na liście B punktowanych czasopism. Na gruncie naukowym interesuje mnie głównie poetyka i teoria kina, w tym zwłaszcza sztuka aktorska, oraz kierunki we współczesnym kinie francuskim i queer cinema.

Przygotowuję rozprawę monograficzną poświęconą filmom Francois Ozona oraz relacji autor-rola-aktor rozpatrywanej z queerowej perspektywy. Publikowałam w recenzowanych tomach zbiorowych (m.in. „Kino najnowsze – dialog ze współczesnością” oraz „Sacrum w kinie – dekadę później”), czasopismach („Panoptikum”, „Kwartalnik Artystyczny Bliza”) i na łamach „Dziennika Opinii”. Redagowałam monografię naukową „Wynaturzenie – literatura, kultura, język, translatoryka”. Uczestniczyłam w kilkunastu konferencjach filmoznawczych oraz interdyscyplinarnych o charakterze studencko-doktoranckim i naukowym oraz I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawców. Jestem również współorganizatorką cyklu konferencji młodych badaczy, które odbyły się na UG (m.in. „Ucieczka w literaturze, kulturze i języku”). W 2008 roku nakładem Wydawnictwa Novae Res ukazała się moja praca magisterska „Między słowem a ciałem. Przestrzeń dialogu w kinie współczesnym. Wong Kar Wai i konteksty”. W latach 2010-2012 pełniłam stanowisko wiceprezeski Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów FSD UG.

Poza aktywnością naukową zajmuję się działalnością redakcyjną. Na tym gruncie współpracowałam z Fundacją Gdańską, Wydawnictwem Area i Young Digital Planet, redagując m.in. Encyklopedię Gdańska, edukacyjne multimedia służące nauce języków obcych oraz teksty publicystyczne, literackie i naukowe.

Jestem także animatorką kultury. Zdobywałam doświadczenia m.in. w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku i Stowarzyszeniu Po-Most w Tczewie oraz w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście. Od 2015 jestem związana także z Trójmiejską Akcją Kobiecą, Chórem TAK i Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT Tolerado.