x

004 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Jestem adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuję się przemianami świata pracy oraz powiązaniami między płcią i pracą, jak również zbiorowymi stosunkami pracy. W latach 2015-2016 pracowałam jako Marie Skłodowska Curie Experienced Researcher na Uniwersytecie w Goteborgu, gdzie zajmowałam się jakością miejsc pracy. Obecnie pracuję nad projektem badawczym dotyczącym pracy w typowo męskich zawodach. Jestem autorką książki „Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych” (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014) oraz współautorką, wraz z Wiesławą Kozek i Marianną Zieleńską książki „Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa” (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017). Wraz z Tommym Isidorssonem redaguję publikację „Job Quality in an Era of Flexibility”, która ukaże się w wydawnictwie Routledge. W 2018/2019 pełnię funkcję specjalistki ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim.