x

Julia Lewandowska

Wydział "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski http://www.mpd.ibi.uw.edu.pl/?page=faculty

508 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, iberystka, obecnie adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW. W latach 2010-2015 stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, AL UW); w latach 2010-2011 i 2013-2014 odbyła długoterminowe staże badawcze w Research Center for Theory, Gender, Sexuality (ADHUC) na Universitat de Barcelona i w Najwyższej Radzie Badań (CSIC) w Madrycie. Jej głównym obszarem specjalizacji naukowej jest historia kobiet doby wczesnonowożytnej na Półwyspie Iberyjskim i kolonialnych terenach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych znaczeń pojęć religijności, duchowości, autorytetu i płci/gender. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują teologię feministyczną, historię i antropologię monastycyzmu kobiet, afekt i reprezentację w dyskursach religijnych. Autorka ponad dwudziestu publikacji naukowych, które ukazały się w językach: hiszpańskim, portugalskim, angielskim i polskim. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych (ESWTR); Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH). Współpracuje również z Instytutem Badań Literackich PAN w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej PRO RHETORICA i projektu „Archiwum kobiet: piszące”.