x

798 ...
 • małopolskie

O ekspertce

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest doktorantką na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na specjalności Technologia Chemiczna, gdzie pracuje nad nowymi biomateriałami o zaawansowanych właściwościach dotowanych bionanoaktywatorami. Obecnie jest kierownikiem projektu Preludium „Synteza i badanie właściwościach nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr rej. 2016/23/N/ST8/01273 oraz kierownikiem projektu pt. ” Badanie właściwości biologicznych aerożeli otrzymanych  chitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego nr C-5/491/2018/DS-M”.

Jest również głównym wykonawcą w projekcie pt. „Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” nr umowy Lider/42/0149/L-9/17/NCBR/2018 oraz w dwóch innych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Była uczestniczką projektu  TRL+ „Ocena przydatności biodegradowalnych ferrimagnetycznych nanokompozytów chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoży do hodowli komórek”  i programu Lean in STEM (Fundacja Perspektywy). W 2016 roku uzyskała stopień magistra na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska. Swoje doświadczenie naukowe poszerzała również w trakcie pobytu na Technical University of Ostrava (Czechy) w ramach programu Erasmus+, gdzie odbyła również staż.

W trakcie studiów uczestniczyła w projekcie na kierunek zamawiany Bioinżynier chemiczny BINC, dzięki czemu brała udział w wielu szkoleniach, wykładach ekspertów oraz warsztatach tematycznych.

Zajmuje się głównie tematyką polimerów biodegradowalnych, biopolimerów i biomateriałów oraz zielonymi technologiami, a także syntezą w polu promieniowania mikrofalowego. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie takie dziedziny nauki jak biotechnologia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, czy nanotechnologia.

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest współautorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach. Wysoka jakość prowadzonych przez nią badań odzwierciedla się w ilości otrzymanych nagród i stypendiów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć:

 • Stypendium START Polskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2019
 • Polska Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak
 • Główna Nagroda w ogólnopolskim konkursie Student Wynalazca 2019
 • Nagroda specjalna w konkursie Start It Up! (IV edycja)
 • Ok 20 nagród zespołowych i indywidualnych na międzynarodowych targach wynalazczości
 • 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Wynalazca 2016;
 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 • Nagroda 2 stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów Janusza Magiery 2016;
 • Stypendium małopolskiej fundacji stypendialnej Sapere Auso za osiągnięcia naukowe;
 • Stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • Stypendium w ramach projektu Bioinżynier Chemiczny BINC;
 • Subsydium stażowe w ramach projektu Bioinżynier Chemiczny BINC.

Informacje na temat wyników prowadzonych przez nią badań ukazały się m.in. we Wprost, czy Forbes Polska.

Wystąpienia