x

691 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Jestem przedsiębiorczynią społeczną łączącą doświadczenia pracy w obszarze innowacji społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Południowym Kaukazie z tematyką rozwoju miast. Specjalizuję się w tematyce związanej z prognozowaniem przyszłości, zrównoważonym rozwojem i współtworzeniem rozwiązań na styku sektorów.