x

501 ...
  • podlaskie

O ekspertce

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej w systemach niedemokratycznych (zwłaszcza w krajach WNP), problematyki ludobójstwa, teorii i praktyki inżynierii społecznej i politycznej.