x

505 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Badaczka społeczna i socjolożka związana z Instytutem Socjologii UJ, gdzie obecnie realizuje staż podoktorski w projekcie poświęconym historii polityk i aktywizmu związanego z HIV. W 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą ruchom queerowym w Polsce. Współautorka książki o rodzinach z wyboru w Polsce („Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce”, razem z A. Król i J. Mizielińską). Członkini zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, współautorka badań dotyczących sytuacji społecznej kobiet nieheteroseksualnych na wsiach i w małych miastach, których wyniki zaprezentowane zostały w raportach „Niewidoczne (dla) społeczności” oraz „Spoza centrum widać więcej”.