x

+48 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Badaczka naukowa, specjalistka w dziedzinie tożsamości społeczno-psychicznej / gender studies. Polka z obywatelstwem szwajcarskim i wieloletnim doświadczeniem akademickim, w tym postdoc na Uniwersytecie w Bazylei (Gender Studies) dot. badań feministycznych z zakresu psychologii, pozycji i praw kobiet w kulturze i społeczeństwie. Stypendystka Szwajcarskiego Funduszu Naukowego (SFN 2004-2007). Absolwentka Uniwersytetu Klagenfurt, gdzie otrzymała tytuł magistra z filologii słowiańskiej i amerykańskiej (1995). W roku 2003 doktoryzowała się z literatury porównawczej, psychoanalizy i teorii feministycznych na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver. W Kanadzie wykładała współczesną literaturę kobiecą, psychologiczne kierunki w feminiźmie i postkolonializm. Pracowała na uniwersytecie w Toronto, York University i Kingston, Queen’s University, Department of Women’s Studies, prowadząc interdyscyplinarne zajęcia z socjologii, psychologii , filozofii i literatury. Do Polski przyjechała w 2010 r. w celu założenia organizacji zajmującej się tematyką kobiet i budującej podstawy jej dalszych badań w Europie Środkowej. W 2011 założyła Fundację, w działaniach której przenosi na grunt polski i egzekwuje modelowe praktyki partycypacji obywatelskiej, w oparciu o międzynarodowe kontakty z akademią w Kanadzie, krajach skandynawskich oraz Szwajcarii. Należy do międzynarodowego networkingu SwissCommunity.org, współpracuje z Ambasadą Szwajcarii, Niemiec i Kanady w Warszawie. Jest autorką wielu naukowych publikacji, m.in. w Niemczech opublikowała zbiór międzynarodowych badań na temat społecznych wykluczeń, Multiple Marginalities. An Intercultural Perspective on Gender in Education across Europe and Africa (2008), w Stanach Zjednoczonych wydała książkę na temat psychoanalizy feministycznej, Fantasies of Gender: The Witch in Western Feminist Theory and Literature (2008), w Kanadzie wydała antologię na temat partnerstwa w rodzinie i równowagi pomiędzy domem i pracą, A Life in Balance? Reopening the Family-Work Debate (2010). Do 2016 roku współpracowała naukowo z Instytutem Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi wykłady na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS) na temat związków miłosnych i współczesnych nurtów oraz przemian w strukturze rodziny w kulturach Europy.

Wystąpienia