x

663 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. obroniła pracę magisterską o reprywatyzacji gruntów warszawskich. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie pracuje w organizacji pozarządowej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie pełni rolę koordynatorki Zespołu Prawnego. Współzałożycielka kancelarii społecznie zaangażowanej Prawo do Prawa. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in.: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i jako ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2014-2016, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, jako uczestniczka sesji organów traktatowych ONZ w Genewie i Nowym Jorku, jako współautorka raportów do Komitetu Praw Człowieka i Rady Praw Człowieka ONZ oraz Komitetu Ministrów Rady Europy. Autorka analiz prawnych publikowanych w ramach programu „Watchdog.edu.pl”, a także publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego w „Studiach Prawnych i Administracyjnych” oraz „Studenckich Zeszytach Naukowych UMCS”. W 2017 r. ukończyła seminarium dla praktyków prawa „EU Gender Equality Law” w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Członkini Uniwersytetu Zaangażowanego i zespołów badających dyskryminację na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała i udzielała komentarzy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, OKO.press, Magazynie „Kontakt”.