x

880 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Moje główne zainteresowania naukowe leżą na pograniczu psychologii społecznej i lingwistyki. Zajmuję się różnymi aspektami tego jak język, którego używamy wpływa na to jak jesteśmy postrzegani przez innych. Moje badania dotyczą na przykład tego jak postrzegamy osoby, które mówią z „obcym akcentem” albo jak oceniane są kobiety, które używają żeńskich form nazw zawodów. Uczestniczę też w projektach badających postrzeganie imigrantów w Polsce. Mieszkam w Warszawie, ale spędziłam też kilka lat za granicą: w Niemczech, w USA i w Szwajcarii, więc mam trochę porównania między tymi krajami. Chętnie dzielę się wynikami swoich badań z innymi na Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki czy w audycjach radiowych. Poza pracą aktywnie działam w Warszawskiej Kooperatywie Spożywczej i na Wymienniku.