x

+48 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktorka nauk humanistycznych ze specjalizacją literatura i kultura żydowska (UJ), adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, redaktorka, tłumaczka, lektora języka jidysz w Polsce i zagranicą, animatorka kultury. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i European Association for Jewish Studies. Współpracowniczka Centrum Kultury Jidysz, w latach 2010-2012 jego dyrektorka. W latach 2010-2013 dyrektorka Międzynarodowego Seminarium Języka i Kultury Jidysz. W latach 2010-2015 redaktorka naczelna kwartalnika o literaturze i sztuce. Autorka lub współredaktorka m.in. „Warszawska awangarda jidysz”, „Być agentem wiecznej idei. Przemiany przeglądów estetycznych Debory Vogel”, „Dialog poetów (Czesław Miłosz a twórcy żydowscy), oraz antologii poezji kobiet w jidysz. Jej teksty ukazały się m.in. w „Midraszu”, „Przeglądzie Politycznym”, „Miesięczniku Znak”, „Tekstach Drugich”, „Polin” czy „Tygodniku Powszechnym”. Uczestniczka projektów artystycznych, ostatnio projektu „Szpilki” Anny Kaszuby-Dębskiej. Konsultantka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współpracowała m.in. z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Ośrodkiem Pogranicze – Sejny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Maison de la Culture Yiddish (Paryż). Stypendystka MEN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Tygodnika „Polityka” (Nagrody Naukowe Polityki: Zostańcie z nami!), YIVO Institute for Jewish Research (Nowy Jork), Tel Aviv University, Imre Kertesz Kolleg, Tokio Foundation. Tłumaczy dawną i współczesną literaturę (prozę, poezję, eseistykę), dokumenty historyczne (w tym rękopisy) oraz teksty naukowe.