x

604 ...
  • Aglomeracja Warszawska

O ekspertce

Badaczka zachowań konsumentów_ek i użytkowników_czek. Od niedawna projektantka rozwiązań dla nich z dziedziny Service Design. Działa na rzecz ograniczenia wykluczenia cyfrowego oraz wsparcia spoleczonsci LGBT+