x

516 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Jestem filozofka, autorką licznych przekładów literackich, nauczycielką etyki oraz działaczką społeczną. Ukończyłam studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven. Piszę doktorat na temat uprzedmiotowienia kobiecej cielesności w tradycji filozoficznej i współczesnej myśli feministycznej. Współpracuję z Fundacją Czas Dialogu i Stowarzyszniem Kongres Kobiet. Biorę udział w akcjach takich jak: One Billion Rising i Rejs Kobiet Nawigracje.