x

517 ...
 • pomorskie

O ekspertce

Katarzyna Dułak – psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka oraz trenerka antydyskryminacyjna specjalizująca się w tematyce płci i seksualności. Od 2008 roku prowadzę gabinet psychologiczny i seksuologiczny.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Queer Studies, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności. W zakresie seksuologii kształciłam się m.in w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, staż w Instytucie Terapii Gestalt, a umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

W 2013 roku zespół Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu, ze mną w składzie, został nagrodzony europejską nagrodą Tolerantia za „niesienie profesjonalnej pomocy i poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego osobom LGBT. Za rzetelne, odpowiedzialne, zgodne z standardami naukowymi i etyką zawodową edukowanie specjalistów i specjalistki w dziedzinie terapii i seksualności, młodzieży i całego społeczeństwa”.

Różnorodne podejścia w pracy trenerskiej i terapeutycznej, poszerzyły moją perspektywę i wzbogaciły o cenne koncepcje i metody pracy. Moją obecna perspektywa wiąże się doświadczeniami aktywistycznymi i aktywnym uczestnictwem w wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach i konferencjach z zakresu seksualności, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, tematyki Queer i LGBT (Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania).

Jestem współtwórczynią grupy „Edukacja BezTabu”, która od 2007 roku zajmuje się edukacją seksualną i antydyskryminacyjną. Od 10 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji osób LGBT (m.in. Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBTQ Tolerado, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, IGLYO).

Moje zaangażowanie w edukację zaowocowało publikacjami, w których prezentuję własne, i adaptuję zagraniczne, metody pracy edukacyjnej-reedukacyjnej i terapeutycznej, m.in.: „Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich”, CWPS 2009. Jestem też autorką i współautorką publikacji dotyczących wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ, m.in. „Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, KPH 2013; „Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej”, UG 2012.

W doświadczeniu trenerskim mam pracę z różnorodnymi grupami. Szczególnie ważna była dla mnie praca z terapeutami i terapeutkami oraz osobami zajmującymi się poradnictwem, terapią i edukacją. Prowadziłam (i nadal prowadzę) warsztaty i szkolenia (ponad 2000 godzin) z zakresu:

 • wsparcia psychologicznego osób LGBTQ – warsztaty dla psychoterapeutów i psychoterapeutek;
 • warsztaty terapeutyczne i wzmacniające dla osób LGBTQ;
 • warsztaty terapeutyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach tworzonych przez pary jednopłciowe;
 • warsztaty kształcące edukatorów i edukatorki seksualne i antydyskryminacyjne
 • warsztaty wrażliwości genderowej dla młodzieży i osób dorosłych;
 • warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i osób dorosłych;
 • warsztaty dotyczące tożsamości płciowej, transpłciowości, transseksualności, różnorodności płciowej dla specjalistów/specjalistek i studentek/studentów zawodów pomocowych;
 • warsztaty dotyczące różnorodności seksualnej, heteronormatywności, jej uwarunkowań i konsekwencji dla specjalistów/specjalistek i studentek/studentów zawodów pomocowych;
 • warsztaty dotyczące psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób o nienormatywnej seksualności dla osób dorosłych;
 • warsztaty przygotowujące asystentów i asystentek ds. przemocy motywowanej nienawiścią;
 • warsztaty zwiększające umiejętność reagowania na przejawy przemocy i dyskryminacji dla młodzieży i osób dorosłych.

 

Więcej na: www.katarzynadulak.pl