x

Katarzyna Górak-Sosnowska

Szkoła Główna Handlowa, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

602 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Humanistka i ekonomistka (habilitacja z religioznawstwa – UJ, doktorat z nauk ekonomicznych – SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w SGH oraz Psychologii w SWPS. Od 2002 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. jest także Prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie „Świat arabski wobec globalizacji” (2007),”Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014). kilka prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Członek redakcji kwartalnika „Studia i Prace” oraz „Warsaw Forum of Economic Sociology” (wyd. SGH).

Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu”. Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu.

Wystąpienia