x

505 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Jestem mama dwóch wspaniałych synów Mateusza i Filipa.Starszy syn studiuje na Politechnice a młodszy uczy się w Technikum .Obydwaj są dziećmi dyslektycznymi. Chciałabym pomóc rodzicom i dzieciom z takimi problemami szczególnie w środowisku wiejskim. Pokazać ,iż dysleksja nie dyskwalifikuje te dzieci. Jestem pedagożką. Ukończyłam kierunek resocjalizacja oraz wczesna edukacja. Cały czas jednak się dokształcam. Obecnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna z logopedią(2016).Jestem absolwentką LAKK oraz członkinią Stowarzyszenia Kobiet. Organizuje społecznie wakacyjne wyjazdy dla młodzieży. Ukończyłam Studium Marketingowego Zarządzenia Przedsiębiorstwem-Zarządzanie  wizerunkiem i promocją przedsiębiorstwem oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi-Menadżer zasobów Ludzkich. Z racji pełnionych społecznych funkcji jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym oraz Nieletnich i Rodzinnym ukończyłam Studium Prawa Europejskiego w Warszawie jako Sądowy Kurator Społeczny.Pracuję jako pedagog specjalny z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Łowiczu.

Pomagam i dzielę się wiedza ponieważ sprawia mi to satysfakcję. Obserwacja efektów swojej pracy,pomocy innym,ich rozwoju jest moim celem. Cenię ludzi ciągle uczących się i rozwijających.