x

609 ...
  • kujawsko-pomorskie
  • małopolskie
  • mazowieckie

O ekspertce

Obecnie adiunktka w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. W marcu 2015 obroniła pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jej badania doktorskie dotyczyły bycia ojcem w społeczeństwach polskim i szwedzkim. W pracy starała się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób konkretne mechanizmy polityki rodzinnej wpływają na zaangażowanie mężczyzn w rodzicielstwo i ich rozumienie roli ojca. Badania miały charakter jakościowy i zostały sfinansowane z środków Narodowego Centrum Nauki oraz Instytutu Szwedzkiego.

Wystąpienia