x

+32 ...
  • zagranica

Profile ekspertki:

O ekspertce

Dr Katarzyna Szkuta pracuje jako analityk ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre). Katarzyna posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w naukowej i aplikowanej analizie narodowych polityk badań i innowacji, otwartej nauki i otwartego rządu (open government). We Wspólnym Centrum Badawczym zajmuje się oprócz innych odpowiedzialności koordynacją prac nad rocznymi raportami RIO Reports, które analizują narodowe systemy badań i innowacji w krajach członkowskich i krajach stowarzyszonych z Unia Europejską. Jest współautorką wielu raportów i publikacji naukowych w dziedzinie polityki badań i innowacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę szybko rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw, użycia alternatywnych sposobów pomiaru w polityce badań i innowacji, mobilności międzysektorowej i transferu wiedzy, otwartej nauki oraz collaborative governance.

 

 

Dr Katarzyna Szkuta works as a Policy Analyst at the European Commission Joint Research Centre. Katarzyna has more ten years of experience in academic and applied policy research in the area of national research and innovation policies, open science and open government. At the JRC, among other tasks, she coordinates the work on the annual Research and Innovation Reports (RIO Reports) that analyse the national R&I system in the Member States and associated countries. She has recently co-authored a study on Intersectoral mobility and knowledge transfer – Preliminary evidence of the impact of intersectoral mobility policy instruments published as a JRC Science for Policy Report. Her current research interest include also policies aimed at high growth innovative enterprises, use of alternative metrics for R&I policies, open science and collaborative governance.

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Szkuta