x

601 ...
  • podlaskie

O ekspertce

Pomysłodawczyni i prezeska zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Brała udział w kilkunastu projektach badawczych dotyczących takich tematów jak: pamięć lokalna, edukacja kulturowa, polityka kulturowa i partycypacja publiczna. Od wielu lat zaangażowana jest w dialog międzykulturowy i w podtrzymywanie wielokulturowego dziedzictwa Podlasia. Absolwentka programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynatorka Techklubu Białystok. Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Pogranicze. Studia Społeczne”.