x

Katarzyna Wojnicka

Uniwersytet w Göteborgu

004 ...
  • zagranica

O ekspertce

Dr Katarzyna Wojnicka, socjolożka, badaczka w Centrum Badan Europejskich (CERGU) oraz w Instytucie Socjologii i Nauki o Pracy Uniwesytetu w Göteborgu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują sie wokół krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami, socjologii ruchów społecznych oraz studiów europejskich. Katarzyna Wojnicka jest autorką i współautorką ponad 30 prac naukowych z dziedziny socjologii i gender studies oraz autorką bloga naukowego Dr.K &the men.