x

Katarzyna Wyrwas

Uniwersytet Śląski

...
  • śląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Polonistka, językoznawczyni (dr hab. nauk humanistycznych), pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Instytucie Języka Polskiego. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka, genologii lingwistycznej, gatunków dziennikarskich, komunikacji multimedialnej, pragmalingwistyki. Naukowo zajmuje się typologią tekstów, teorią i strukturą tekstu oraz teorią gatunków mowy, a także szeroko pojętymi zjawiskami leksykalnymi współczesnej polszczyzny, takimi jak frazeologia, zapożyczenia, neosemantyzmy.
Ważne miejsce w jej codziennej pracy zajmuje poradnictwo językowe: od 2004 roku kieruje Poradnią Językową Instytutu Języka Polskiego UŚ (www.poradniajezykowa.pl), wraz z innymi pracownikami Instytutu upowszechniając w społeczeństwie wiedzę o poprawnej polszczyźnie. Owocem tej działalności jest wydany pod jej redakcją poradnik językowy pt. „www.poradniajęzykowa.pl” (Katowice 2007), którego jest również współautorką.
Opublikowała 2 monografie autorskie z dziedziny genologii lingwistycznej: „Skarga jako gatunek mowy” (Katowice 2002) oraz „Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej” (Katowice 2014), jest również współautorką „Małego słownika terminów teorii tekstu” (Warszawa–Kraków 2005) i licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz tomach zbiorowych krajowych i zagranicznych.