x

...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii (społeczeństwa współczesne), historykiem, tłumaczką. Mam ok. 40 publikacji w różnych językach, w tym jedną monografię własną. Do moich zainteresowań badawczych należą praktyki nieformalne a sieciowy kapitał społeczny w wymiarze ekonomicznym i politycznym, społeczny wymiar postępu technologicznego (w tym w szczególności przyszłość pracy i zatrudnienia oraz samozatrudnienia), a także dyskurs innowacyjności, imitacji i kreatywności. Jestem ekspertem oceniającym wnioski o finansowanie badań naukowych i działań samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych m.in. w belgijskim FNRS, Komisji Europejskiej (EACEA) i innych.