x

22 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Działaczka feministyczna, inicjatorka i współtwórczyni Koalicji Karat – networku działającego na rzecz praw kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej prowadzącego działania rzecznicze na forum ONZ, Unii Europejskiej i w Polsce. Zaangażowana w działania europejskiego feministycznego networku. Specjalizuje się w rynku pracy z naciskiem na zwalczanie dyskryminacji intersekcjonalnej/krzyżowej ze względu na płeć, niski status społeczno-ekonomiczny i edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem analizy genderowej szkolnictwa zawodowego. Ostatnio zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość etniczną, narodową i wyznanie.