x

725 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Ukończyła animację społeczno-kulturalną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów kilka lat współpracowała z Fundacją Zmiana w ramach projektów czytelniczych oraz z zespołem Stowarzyszenia Teatralnego Remus przy projekcie społeczno-teatralnym „Trzeci Teatr”. Obecnie związana z Fundacją Inna Przestrzeń, pomagając w realizacji budżetu partycypacyjnego w Gruzji (współkoordynacja projektu oraz prowadzenie badań ewaluacyjnych do raportu podsumowującego I edycję).

Specjalizuje się w zakresie Kaukazu Południowego w Studium Europy Wschodniej oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Interesują ją ruchy nieformalne, działalność organizacji międzynarodowych, działalność społeczna, polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz przestrzeganie praw człowieka na terenie Kaukazu Południowego.

Ciekawi ją również polityka społeczna i kulturalna byłego Związku Radzieckiego wobec państw niegdyś wchodzących w jego skład, procesy transformacyjne na obszarze oraz turystyka w ujęciu antropologicznym.

Związana z portalem Kaukaz.net, prowadząc regularne przeglądy bieżących wydarzeń w Armenii.

Hobbistycznie pracuje jako edukator nieformalny z dziećmi, rozmawiając o literaturze i prowadząc zajęcia z pisania.