x

713 ...
  • dolnośląskie

O ekspertce

Doktor habilitowana mikrobiologii medycznej (2015), pracownik Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN na stanowisku profesora PAN. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Główne działalność: badania naukowe, realizowane w systemie projektowym (dotąd kierownik kilkunastu projektów MNiSW, NCN, NCBiR, miejskich i in.), odpowiadam za kilkunastoosobowy zespół realizujący badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej, medycznej, biotechnologii, w tym doktorantów, studentów magistrantów, stażystów i praciwników naukowo-technicznych. Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Krystyna_Dabrowska Prywatnie żona i matka dwójki dzieci (18 lat i 10 lat) od lat mieszkająca we Wrocławiu, miłośniczka podróży i fan wszelkich sportów.