x

507 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych w ramach Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. Zajmuje się gender studies, socjologią płci. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej kulturowym modelom i wzorom kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa (Dzwonkowska-Godula K., 2015, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź). Uczestniczyła w projektach badawczych podejmujących problematykę stereotypów płci oraz stereotypów ról rodzicielskich; społecznych uwarunkowań procesu powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci; kapitału ludzkiego i społecznego kobiet i mężczyzn; podmiotowości kobiet w ciąży i w czasie porodu oraz wpływu kulturowych koncepcji płci i wieku na postawy kobiet i mężczyzn wobec zdrowia i wyglądu. Autorka i współautorka publikacji poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. Jej obecne zainteresowania dotyczą praw i zdrowia reprodukcyjnego w perspektywie genderowej.

Wystąpienia