x

504 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Doktorantka Wydziału Historycznego UAM, absolwentka wschodoznawstwa na UAM oraz Bezpieczeństwa Narodowego (specj. bezpieczeństwo militarne) na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecne ASzWoj). Specjalizuje się we współczesnej polityce imperialnej Rosji, konfliktach zbrojnych na obszarze byłego ZSRR oraz regionie Kaukazu. Działaczka społeczna.