x

608 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Praktyk i teoretyk zarządzania, specjalizacja – zasoby ludzkie.

Jestem doświadczoną menadżerką z ponad 15letnią praktyką zawodową, którą zdobywałam w międzynarodowych korporacjach w sektorze bankowym, usług finansowych, ubezpieczeń, doradztwa biznesowego, farmacji oraz usługach w branży doradztwa personalnego zdobyte podczas pracy w Polsce, Austrii, Niemczech, Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie prowadzę własną firmę, doradzam w obszarze strategicznego i operacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim. Wspieram wiedzą i doświadczeniem firmy, które stoją przed wyzwaniami otoczenia biznesowego i rynku pracy. Obserwuję trendy światowe w biznesie oraz monitoruję badania naukowe.

Obserwatorka życia i rzeczywistości funkcjonowania organizacji. Kosmopolitka, StartUpWoman i mentorka rozwoju kariery. Stworzyłam autorski program mentoringu kariery, który w postaci poradnika na wiosnę trafi do księgarń. 

Pasjonują mnie zagadnienia przywództwa oraz wielokulturowości w organizacji.

Jestem doktorantką zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.