x

698 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (od 2014 roku). Pracę doktorską dotyczącą startupów przygotowuje pod opieką prof. Juliusza Gardawskiego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH. Jako badaczka bierze udział w projekcie badawczym PREWORK dotyczącym młodych pracowników na rynku pracy (prework.eu). Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia i socjologia UwB.

Od 2010 roku pracuje w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obecnie jako menedżerka Programu Partnerstwa. Wcześniej odpowiadała za inaugurację i koordynację europejskiego programu Karty Różnorodności w Polsce. Uczestniczyła też w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej.

Jej zainteresowania badawcze związane są z przedsiębiorstwami typu startup i ich ekosystemem, nowymi technologiami, ale też odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Prowadzi blog: ostartupach.pl

Ukończyła kurs Program Menedżerowie NGO (PROMENGO). Odpowiedzialnym biznesem zajmuje się od 2007 roku. Posiada doświadczenie w pracy w mediach lokalnych (zarówno w prasie, jak i radiu). Autorka i współautorka publikacji i artykułów dotyczących odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i szkolenia na ten temat.

https://twitter.com/magdandrejczuk
https://pl.linkedin.com/in/magdaand

Wystąpienia