x

+48 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł pracy „Moja dzielnica, nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”). Ukończyła studia licencjackie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i w Zakładzie Animacji Kultury na WPUW, oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki społeczno-wychowawczej na WPUW. Uczestniczyła w programie Erasmus na St. Patrick’s College w Dublinie, a także w kursie „The power of non-formal education” w Szwecji. Reprezentowała Polskę na forum „Nantes – creative generation” w 2014. Brała udział w „The International School of Theatre Anthropology” organizowanej przez Odin Teatret. Jej zainteresowania naukowe obejmują: animację kultury, animację międzykulturową, antropologię miasta, antropologię religii, antropologię turystyki, performance, badania jakościowe. Prowadziła zajęcia akademickie z zakresu antropologii kulturowej i animacji kultury. Brała udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. „Cultural mapping: debating spaces and places”, 22-23 października 2015, Malta). Autorka artykułów naukowych (m.in. w „Turystyce Kulturowej”) i rozdziałów publikacji zbiorowych. Członkini kolektywu Performeria Warszawy, z którym prowadziła warsztaty performerskie na NieKongresie Animatorów Kultury, w Muzeum Dulag i w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W ramach projektów animacyjnych współpracowała m.in. z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Bęc Zmianą (Culburb.Ursus), Stacją Muranów. Działa w Studenckim Klubie Górskim w Warszawie. W sezonie letnim 2015 pracowała jako administratorka Polskiej Bazy Polarnej na Spitsbergenie. Po kilkumiesięcznym sadzeniu drzew na Islandii i tułaczce po świecie pracuje jako koordynatorka Q-Ruchu Sąsiedzkiego w CALu.