x

Magdalena Czyrnek-Delêtre

Environmental Research Insitute, Cork, Ireland

+35 ...
  • zagranica

O ekspertce

Pracuję naukowo zajmując się rozwiązaniami energetycznymi w małej skali w Irlandii. Interesują mnie paliwa odnawialne, takie jak biometan z alg i odpadów, który z powodzeniem możne zastępować gaz naturalny. Mam doświadczenie w analizie cyklu życia produktów (life cycle assessment LCA). Pracowałam dla Komisji Europejskiej. Zajmowałam się zrównoważonym rozwojem i LCA w międzynarodowej firmie produkującej elementy stalowe w Paryżu.