x

004 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, w Greenpeace pracuje od 2004 roku. Tematyką rybołówstwa zajmuje się od 2009 roku. Obecnie koordynatorka działu „Różnorodność biologiczna”. Brała czynny udział w pracach nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Jej główne zainteresowania to rybołówstwo przybrzeżne o niskim wpływie na środowisko, zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów morza oraz procesy polityczne dotyczące zarządzania rybołówstwem w Polsce i na poziomie unijnym.