x

604 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Kryminolożka, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Universite de Bordeaux. Napisała pracę doktorską o kryminologicznych i prawnokarnych aspektach wielokulturowości i reakcji krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe (zbrodnie honorowe, wymuszone małżeństwa oraz okaleczanie kobiecych genitaliów). Interesuje się relacjami między prawem a płcią, płcią a przestępczością, przemocą wobec kobiet oraz problemami związanymi z integracją imigrantów w Europie Zachodniej. Okazjonalna felietonistka Kultury Liberalnej