x

696 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Absolwentka psychologii i socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze organizacji pozarządowych działających, m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej, społecznej i obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami, gdzie obejmowała stanowiska eksperckie- prowadziła i współprowadziła duże procesy związane z wypracowywaniem innowacyjnych modeli wsparcia, a także współtworzyła szereg rozwiązań mających na celu lepsze włączenie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy. Od 2008 roku zawodowo zajmuje się przede wszystkim ewaluacją projektów skierowanych do tej grupy, min. ogólnopolskich projektów systemowych i projektów innowacyjnych. Autorka licznych raportów ewaluacyjnych i badawczych. Współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych, min. Fundacji Aktywizacja, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.