x

695 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Feministka, ekolożka, weganka. Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMK w Toruniu. W latach 2012-2015 zajmowała się promocją i kontaktami z mediami w bibliotece publicznej w Koszalinie. Aktualnie zatrudniona w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Od 2008 r. prowadzi zajęcia z zakresu działalności informacyjnej bibliotek publicznych dla słuchaczy studiów podyplomowych w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Przez 2 lata prowadziła dyskusyjny klub książki dla osadzonych w zakładzie karnym (posiada licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej). Współtworzyła grupę lokalną Amnesty International. Od 2011 r. koordynatorka Żywej Biblioteki w Koszalinie. Obrończyni praw zwierząt, prowadzi dom tymczasowy dla bezdomnych kotów. Członkini Klubu Krytyki Politycznej w Koszalinie.