x

Małgorzata Kochańska

SEKA

501 ...
  • pomorskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Małgorzata Kochańska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister nauk politycznych, dr nauk o bezpieczeństwie (AMW Gdynia), główny specjalista ds. bhp. Ponadto w ramach programu UE Leonardo da Vinci uzyskałam uprawnienia mediatora społecznego. Od lipca 2014 roku posiadam tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.  Od 2018 certyfikowany trener szkoleń realizowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kierownik projektu naukowo-badawczego DAFNE w AMW.

Członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego pn.: „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa” będącego następstwem autorskiej konferencji „Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych” z 19 października 2016 roku w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „Zdrowy pracownik – zyskiem firmy”.

Wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni, ekspert WSB z problematyki bezpieczeństwa pracy.

Praktyka w prowadzeniu audytów, nadzoru i kontroli warunków pracy w SEKA S.A. od 1997 roku. Kierownik i autorka projektu dofinansowanego w ramach EFS UE pn.: „Wzmocnienie kompetencji 12 pracowników służb bhp dającym wsparcie 237 przedsiębiorcom w latach 2010-2012 w woj. Pomorskim”

Pełnię funkcję przewodniczącej Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania CIOP-PIB w Warszawie, aktualnie Ośrodka Certyfikacji Osób i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Mentorka dla wielu inspektorów bhp, m.in. absolwentów WSB kierunku menadżer bezpieczeństwa.

Wystąpienia